QUI SOM?

QUI SOM?

FRESS, Fundació de Recerca i Estudis Socials i Sanitaris, és una fundació privada sense ànim de lucre orientada a la recerca i realització d’estudis de caire social i sanitari d’abast europeu amb seu a Barcelona, que desenvolupa la seva activitat acord a les normes contingudes en el Codi civil de Catalunya.
Fundada l’any 2019 per un equip de tècnics especialistes amb amplia experiència en el sector social, sanitari i educatiu amb la col·laboració d’altres patrocinis, donacions i llegats, que treballen per aportar un ampli ventall d’idees i solucions innovadores amb l’objectiu de promoure i millorar la present realitat social i sanitària mitjançant la participació en la recerca, l’educació i formació, els serveis i establiments socials i sanitaris, la responsabilitat social i garantia d’ètica assistencial així com el compliment de la qualitat.
Tenint present la gran importància del treball en xarxa i l’elevat grau d’internacionalització social en tots els àmbits, FRESS també treballa i valoritza amb la xarxa d’organitzacions i professionals que col·laboren de forma conjunta a nivell europeu i internacional.

ELS NOSTRES PROPOSITS:

Els propòsits principals de la Fundació són:

 • Millorar l’atenció social i sanitària.
 • Desenvolupar habilitats personals i professionals dels equips de gestió, intervenció i acompanyament per impulsar la millora dels serveis i establiments socials i sanitaris.
 • Valoritzar la xarxa d’organitzacions i professionals col·laboradors a nivell europeu i internacional, en particular en quatre àmbits temàtics:
  • Educació i formació.
  • Serveis i establiments socials i sanitaris.
  • Responsabilitat social i garantia de l’ètica assistencial.
  • Qualitat.

PRINCIPALS ACTIVITATS:

Per complir amb els propòsits principals de promoció i millora de la present realitat social i sanitària i d’acord amb les necessitats de la comunitat de referencia, s’ha acordat que la fundació treballi desenvolupant les següents activitats:

 1. Realització d’estudis, investigacions i projectes europeus per promoure polítiques nacionals i europees en matèria de serveis i establiments socials i sanitaris, d’educació i formació, responsabilitat social i garantia de l’ètica assistencial i la qualitat
 2. Suport a l’intercanvi d’experiències, coneixements i informació.
 3. Implementació d’activitats de formació i consultoria.
 4. Fomentació de la garantia de qualitat en educació i formació.
 5. Definició i implementació de les qualificacions professionals europees.
 6. Promoció de la implementació i el desenvolupament de models organitzatius innovadors per al sector social i sanitari.
 7. Col·laboració amb organitzacions nacionals i internacionals, en particular amb universitats, centres de recerca i estudis, escoles, instituts de formació i cambres de comerç.
 8. Organització i participació en convencions, tallers, seminaris, reunions i visites d’estudi.
 9. Gestió de butlletins, llibres, articles i publicacions, també en línia.

EL NOSTRE PATRONAT:

FRESS concep el patronat com l’òrgan de govern i la part representativa de la fundació. Les persones que formen part del patronat tenen l’obligació d’aportar activitat a la fundació. S’encarrega d’establir i fer un seguiment de les activitats a desenvolupar, controlar pressupostos i definir criteris d’actuació per l’acompliment dels objectius fundacionals.

Més concretament, les principals funcions del patronat són:

 1. L’avaluació del treball que du a terme el comitè executiu de la fundació.
 2. L’avaluació del treball que porta a terme el mateix patronat, és a dir, assegurar que realment es vetlla per l’objectiu fundacional.
 3. La garantia que hi ha una justificació dels comptes de la fundació davant la societat, amb el grau més alt possible de transparència de les actuacions, i l’establiment de la mesura dels resultats i l’impacte social dels projectes i les activitats per ratificar el compliment de la missió.